DE ONDERNEMERS ADVOCAAT VAN ROTTERDAM

Iris procedeert, contracteert en adviseert cliënten op de onder expertisegebieden opgenomen rechtsgebieden.

Expertises

Een goede oplossing binnen handbereik

Ondernemingsrecht

Het juridisch formaliseren van beoogde samenwerkingen. Advies over structuur en besluitvorming. Juridische bijstand bij conflicten binnen en tussen stakeholders (bestuur, aandeelhouders, ondernemingsraad, RvC en Raad van Toezicht).

Contractenrecht

Het opstellen, beoordelen en onderhandelen over commerciële contracten en algemene voorwaarden. Het voeren van procedures. Inning van geldvorderingen. Leggen van conservatoir beslag(en) en het in gerechtelijke bewaring nemen van roerende zaken, bijvoorbeeld voertuigen.

Fusies en overnames

Advisering omtrent de vraag of het mogelijk is tot (ver)koop over te gaan en zo ja, in welke vorm.  Beoordeling van change of control clausules en concurrentiebedingen, opstellen dan wel beoordelen van intentieverklaringen, opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten.

Intellectuele Eigendomsrecht

Advies omtrent het beheer en de exploitatie van Intellectuele Eigendomsrechten, opstellen van licentie- en geheimhoudingsovereenkomsten, voeren van inbreuk- of nietigheidsprocedures.

Arbeidsrecht

Opstellen dan wel beoordelen van arbeids- en aanverwante overeenkomsten, onderhandelen, advies en procedures omtrent arbeidsconflicten, aandelen- en bonusgeschillen, juridische bijstand aan DGA en key management, opstellen van arbeidsrechtelijke documentatie.

Aannemerij

Advisering, opstellen en beoordelen van koop- / aannemingsovereenkomsten, (onder)aannemingsovereenkomsten, regieovereenkomsten, architectuur en projectontwikkelingsovereenkomsten.  Onderhandelen over geschillen op deze gebieden en het voeren van procedures.

Aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid, concernaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen, aansprakelijkheid van adviseurs, aansprakelijkheid van entiteiten in de bouwsector, aansprakelijkheid van werkgever, (ver)huurder, kwalitatieve aansprakelijkheden.

"De belangen van onze cliënten staan voorop" - Iris van Rappard

Mr Iris van Rappard – van Rooij is sinds 1998 advocaat. Zij heeft in loondienst gewerkt bij de grote advocaten- en accountantsorganisaties (Houthoff Buruma en KPMG). Kenmerkend voor Iris is een langdurige relatie met haar cliënten. Dit bereikt zij door middel van een heldere aanpak en snelle pragmatische oplossingen waarmee langdurige, kostbare procedures waar mogelijk worden vermeden.

Iris procedeert, contracteert en adviseert cliënten op de onder expertisegebieden opgenomen rechtsgebieden.  Zij wordt ondersteund door een team enthousiaste vaste free lance (junior) juristen.

Iris van Rappard – van Rooij is acht jaar docente burgerlijk procesrecht bij de beroepsopleiding advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten geweest en was lang verbonden aan de school of law van InHolland Hogeschool te Rotterdam.

Zij is sinds 2013 Advocaat-Trainer Vaardigheden in de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en traint advocaat-stagiaires in de hoofdpraktijk privaatrecht en de leerpraktijk ondernemingsrecht.

Iris van Rappard – van Rooij heeft de Grotius specialisatie opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht succesvol afgerond. Zij is vakredactie lid Ondernemingsrecht bij Lindenhaeghe Legal en publiceert regelmatig.

Rechtsbijstandverzekering en vrije advocaatkeuze

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING?

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u bij een juridische procedure niet verplicht bent om uw zaak te laten behandelen door een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar of een door hen aangewezen advocaat, maar de mogelijkheid heeft om de advocaat te kiezen die u wenst, zoals Mr Iris van Rappard – van Rooij. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt in dat geval de juridische kosten, waaronder de kosten van uw advocaat.

Contact en registratie

Mr Iris van Rappard – van Rooij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk privaatrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rochussenstraat 439
3023 DL Rotterdam
Bezoek uitsluitend na afspraak

KvK(Rotterdam) 244814980000
BTW-No. 821754798B01

T +31 (0)10 – 411 42 64
E secretariaat@vanrappard.com

Van Rappard / Van Rooij houdt geen bankrekening voor een Stichting Derdengelden aan en ontvangt geen derdengelden.